Životopis

 • - narozen 10.3.1959 v BRNĚ
 • - 1973 – 1982 navštěvoval LŠU J. Kvapila v Brně, prof. Petr Skácel
 • - od roku 1990 do roku 2001 členem TTKlubu
 • - od roku 1998 je členem Klubu konkretistů

Zastoupení ve sbírkách

 • - Národní galerie, Praha (sbírka J. Valocha)
 • - Moravská galerie, Brno
 • - Muzeum města Brna
 • - Muzeum umění Olomouc
 • - Richard Adam Gallery, Brno
 • - Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
 • - Fait gallery, Brno
 • - edition und galerie Hoffmann, Friedberg
 • - Sbírka galerie Závodný, Mikulov
 • - Nadace současného umění, Praha
 • - Městské muzeum Benešov
 • - Graphothek der Stadtbücherei, Stuttgart
 • - Sammlung Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt
 • - National Gallery of Art, Washington, DC
 • - Foundation For Constructive Art, Calgary
 • - Galerie moderního umění v Hradci Králové

Články

 • - Přes hranice smyslů, Zbyněk Fišer, Kulturní noviny, 2020
 • - Lisztovské transkripce, Zbyněk Fišer, Kulturní noviny, 2018
 • - Martin Dostál, Černobílá aliance, ateliér, 12/ 2015
 • - Václav Krůček: Spleť, ateliér, 6/ 2012
 • - Tomáš Pospíšil: Čáry máry a otisky stromů v Domě umění, Lidové noviny, 23. 3. 2012
 • - Černá Kateřina: Pavel Hayek, Art antiques, 09/2010
 • - Fiššer, Zbyněk: Časy a pohyby Pavla Hayeka, A2 kulturní týdeník, 8/ 2006, s. 8
 • - Vokolek Václav: Rozhovor v prostoru mezi černou a bílou, Ateliér, 2/ 2001
 • - Vitvar Jan H.: Ticho silnějšší nežž hluk, MfD, 27.2.2001
 • - Hůla Jiří: Struktury z hruššek, křenů a paprik, Lidové noviny 1.3.2001
 • - Ptáček Jiří ml.: Umělci zavalili Dům umění zeleninou, brouky a plazy, MfD,16.3.2000
 • - Weber Milan: Příroda spoluvytváří obrazy a fotogramy brněnského malíře Pavla Hayeka, MfD 1999
 • - Sedláček Zbyněk: Plody, listy, kořeny Pavla Hayeka, Atelier 14/15 1999
 • - Horáček Radek: Stopy přírody na fotografickém papíru, Ateliér, 13/1998
 • - Sedláček Zbyňek: Geometrie ž“živého”, Ateliér 17-18/ 1996
 • - Horáček Radek: Černobílý rytmus přírody, Ateliér, 1993
 • - Ladislav Daněk, Portrét. Pavel Hayek – Obrazy šité namíru, Revue Art, 2007, č. 1, s. 24–27.

Katalogy

 • - HAYEK, monografie, vydáno v roce 2023 ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.
 • - Hayek, Galerie J.Jambora, Tišnov 2020, text Radka Kaclerová
 • - Lisztovské transkripce,Památník Leoše Janáčka, Brno, 2017-18, text Jiří Zahrádka
 • - Esther Stocker + Pavel Hayek, Galerie Závodný, Mikulov, 2015, text Edit Jeřábková
 • - Mechanické partitury, Památník Leoše Janáčka, Brno, 2013 – 2014, vydavatel Moravské zemské muzeum, text Jiří Zahrádka
 • - Zitko – Hayek, Dům umění, 2012, vydavatel Zitko, Hayek, /House of Art/ editor/, text Edith Jeřábková
 • - Pavel Hayek, Obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, 2009, text M. Koval
 • - 3 x Brno (Veselý, Hayek, Medek), Galerie města Plzně, 2008, text V.Malina
 • - Pavel Hayek: Bestiář a herbář, Galerie Ad astra, Kuřim, 2008, bez textu
 • - Pavel Hayek, Přírodně, Galerie Ad astra, Kuřim, 2006, bez textu
 • - Pavel Hayek 1990-2003, Galerie ARS, Brno 2004, text J.Valoch
 • - Pavel Hayek, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, 1999, text Z.Sedláček
 • - Pavel Hayek – Jan Kubíček, Galerie Aspekt, 1998, text J.Valoch
 • - Pavel Hayek – Jiří Šigut, Galerie na bidýlku, Brno, 1998, text P.Hayek
 • - Pavel Hayek, Galerei Emila Filly, Ústí nad Labem, 1996, text J.Valoch
 • - Pavel Hayek, Struktury, Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, 1993, text J. Valoch